Schroniska w masywie Stożka:Plenisko,Stożek,Halama