Poruszać się w odległości 2 km od linii granicznej!