Kubalonka i stempel schroniska Beskidenverein Stoschek 1942