Grzyby skalne na Kiczorach-atrakcja odcinka grzebienia.