Bardzo popularne ujęcie w różnych odmianach technik graficznych