Kiedy jeszcze nie było ,, SOUKROMÝ POZEMEK- VSTUP ZAKÁZÁN !,,