Prawnuczki mojego ojca chrzestnego - Kartka ze Soszowa