Lepiarzówka,stan z 3.VIII.2001 - foto Janusz Kroczek