Cieślar-najwyższe pole uprawne grzebienia Czantoria - Kiczory