Hadaszczok,wysyłka środkowej jest znana i z 16.IX.1922