A byłeś Ty kiedy na wierzchołku Sławicza... To stąd 3 km.