Połom - Tetřev - w okresie komunizmu w Czechosłowacji