Widokówka  Łysej Góry,wysłana przed 115 laty,6.VI.1899 z Frydlantu do Bielska