Foto z historyczną logiką - walka fotografów o Łysą