Bitwa fotografów o szczyt Łysej Góry,ale tylko do roku 1945...jpg