Kochali rośliny górskie-wysłali jednej panience na Hermanngasse 22