Z Małego Soszowa - zima 1941 ? Zupełnie wprawo Godula.