Beskidek-najniższy punkt grzebienia Czantoria-Stożek