Wybudowana w r. 1932 przez polski klub sportowy Groń Bystrzyca