Krzyż obok schroniska,w kierunku szczytu.Całkiem zaniknął w latach pięćdziesiątych.