Biały Krzyż  zimowy - w okresie komunizmu w Czechosłowacji